ul. Garbary 5/7 61-866 Poznań
+ 48 61 677 24 90
kontakt@goonline.pl

GoOnline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
(dawniej Go Online sp. z o.o.)

ul. Garbary 5/7
61-866 Poznań

TEL: 61 677 24 90
E-MAIL: kontakt@goonline.pl

NIP: 778 146 08 68
REGON: 301025642
KRS: 0000737251

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN

Bank Zachodni WBK S.A.
87 1090 1854 0000 0001 1601 0085