28 Czerwca 1956 r. 400 lok. 009A
+ 48 61 677 24 90
kontakt@goonline.pl

Go Online sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 400 lok. 106
61-441 Poznań

TEL: 794 339 536
E-MAIL: kontakt@goonline.pl

NIP: 778 146 08 68
REGON: 301025642
KRS: 0000969147

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN

Santander Bank Polska S.A.
87 1090 1854 0000 0001 1601 0085